Nieuwe school, nieuwe naam

Straks komen twee scholen in Ugchelen samen: PCBO De Bouwhof en PCBO De Touwladder. In 2021 stappen we een nieuw gebouw binnen waar ruim 300 kinderen onderwijs krijgen. Een plek waar kinderen van 0-4 jaar naar de kinder- en peuteropvang van MAM’s Kinderopvang gaan en waar leerlingen ook voor en na schooltijd terecht kunnen. Nu we steeds verder in het proces zijn, vragen we jullie hulp. We zoeken een nieuwe naam voor onze nieuwe school.

Uitgangspunten voor de nieuwe naam

Wij vinden het belangrijk dat jullie mee kunnen denken over onze nieuwe naam. Deze naam moet natuurlijk wel goed bij ons passen.
Om dit goed te organiseren hebben we een planning gemaakt en randvoorwaarden opgesteld.

Uitgangspunten:
• Er heerst een prettige sfeer tussen kinderen, leerkrachten en ouders en bieden we een uitdagende leeromgeving;
• Er is veel rust, structuur en regelmaat;
• We geven Engels vanaf groep 1;
• In de middagen staat vanaf de middenbouw het thematisch/projectmatig leren op het programma;
• We zijn een erkende kanjerschool;
• Hoge ouderbetrokkenheid;
• Er is voor ieder kind zorg op maat;
• We hebben een goede samenwerking met MAM´s Kinderopvang;
• Er is een Innovatief Onderwijs & ICT plan.

Randvoorwaarden:
• Het moet een geheel nieuwe naam worden, dus geen combinatie van de bestaande namen “de bouwhof” en “de touwladder”.

Planning

Planning:
Vanaf vandaag kunnen jullie meedenken, maar doe dat wel vóór 31 december 2020. Daarna gaan we alle inzendingen verzamelen.

Op 7 januari 2021 komen we met een groep vertegenwoordigers samen en gaan we een keuze maken uit alle inzendingen.

De keuzegroep bestaat uit:
• Twee vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden
• Een vertegenwoordiger van de kinderopvang (MAM’s)
• Vier vertegenwoordigers van de nieuwe school

Zodra we een keuze gemaakt hebben laten we jullie dit uiteraard weten. Wij hopen op en verwachten veel reacties, dus is het helaas niet
mogelijk te corresponderen over individuele voorstellen.

Weet jij een leuke naam voor onze prachtige nieuwe locatie in Ugchelen? Klik dan hier!