Schooltijden, vakantierooster en downloads zijn hieronder te vinden

 

Onze schooltijden

Op De Bouwhof gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
woensdag: 8:30-12:30

 

 

Vakanties en vrije dagen

Officiële vakanties, alle kinderen vrij
Herfstvakantie 17 oktober tot en met 25 oktober
Kerstvakantie 19 december tot en met 3 januari
Voorjaarsvakantie 20 februari tot en met 28 februari
Goede Vrijdag en Paasmaandag 2 april tot en met 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 24 april tot en met 9 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 13 mei en 14 mei
Pinksterweekend 24 mei
Zomervakantie 17 juli tot en met 29 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen
Vrijdag 18 december vanaf 12:00
Vrijdag 23 april vanaf 12:00
Donderdag en vrijdag 15 en 16 juli

Extra vrije dagen voor de kinderen van groep 1 tot en met 4
Vrijdag voor herfstvakantie 16 oktober   
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 19 februari