Schooltijden, vakantierooster en downloads zijn hieronder te vinden

 

Onze schooltijden

Op De Bouwhof gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
woensdag: 8:30-12:30

 

 

Vakanties en vrije dagen

Officiële vakanties
Herfstvakantie 19 oktober tot en met 27 oktober
Kerstvakantie 21 december tot en met 5 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 1 maart
Goede Vrijdag en Paasmaandag 10 april tot en met 13 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 25 april tot en met 5 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 21 mei en 22 mei
Pinksterweekend 31 mei
Zomervakantie 18 juli tot en met 30 augustus

Studiedag: alle kinderen vrij
Maandag 22 juni 2020 

Vrije dagen kinderen van groep 1-4
Vrijdag voor herfstvakantie 18 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag na Sinterklaas 6 december
Vrijdag 07 februari
Meivakantie 2 weken 6 mei tot en met 8 mei
Dinsdag 2 juni
Vrijdag voor de zomervakantie 17 juli