Sport en cultuur

Rekenen en taal staan vanzelfsprekend centraal. Maar we vinden een brede ontwikkeling van onze kinderen net zo belangrijk. Er wordt behalve geleerd ook gespeeld, gevierd en gesport op onze school. Ook komend schooljaar staan er weer veel verschillende activiteiten op stapel. We werken o.a. samen met onderstaande instellingen.

 

CODA bibliotheek

We huisvesten in samenwerking met CODA een school- en buurtbibliotheek. We beschikken hierdoor permanent over de nieuwste informatieve boeken en jeugdliteratuur. De bibliotheek is 3x per week geopend voor alle kinderen uit Ugchelen.

ACCRES

In Accres hebben wij een sportieve partner. We vinden sport belangrijk voor de vorming van kinderen en maken gebruik van het schoolsportaanbod en stimuleren deelname aan Sport van de Maand.

Markant

De Stichting MARKANT verzorgt voor alle kinderen ieder cursusjaar een bepaalde activiteit. Het menu bestaat uit: muziek-beeldend-literair-audiovisueel-drama-cultureel erfgoed.