Sociale veiligheid

We zijn Kanjerschool!

Een veilig schoolklimaat staat bij ons voorop. We streven ernaar om een pestvrije school te zijn. De kinderen krijgen kanjertraining. Alle teamleden hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Het doel van de kanjertraining is om kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Daardoor gaan ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving om. Ze gaan zich veiliger voelen en voelen zich meer betrokken. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden te brengen. We hanteren een pest- en gedragsprotocol dat aansluit bij onze kanjertraining.