Kinderopvang

We bieden in onze eigen school opvang aan voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De school en kinderopvangorganisatie DOK13 zijn één. Zo werken de pedagogisch medewerkers van Dok13 ook mee in de school.

 

Voorbereiding op het basisonderwijs

Basisschool de Bouwhof in Ugchelen biedt, in samenwerking met kinderopvangorganisatie DOK13, peuters met de leeftijd van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid zich spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs. Met een uitdagend aanbod, zoals meelopen en gezamenlijk buitenspelen met de kleuters en werken met dezelfde thema's en de dagritme-kaarten als groep 1, wordt de doorgaande ontwikkeling van het kind bevorderd. Dit alles af-gestemd op de leeftijd, vaardigheden en behoeften van het kind.

 

Buitenschoolse opvang

Op De Bouwhof hebben wij een aantrekkelijke, flexibele BSO. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep zorgen ook hier voor de uitvoering. Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Geregeld worden er ook mensen ingehuurd om een workshop te doen met de kinderen.

 

 

Overblijven

De organisatie en uitvoering van het overblijven wordt op onze school door ouders geregeld. Een vaste groep ouders houdt toezicht op de kinderen aangevuld met variabele ouders. De ouders van wie de kinderen overblijven houden zelf ook 3 keer per schooljaar toezicht op een groep overblijvende kinderen. Als u dat niet wilt of niet kunt realiseren, kunt u dit afkopen. U kunt een informatiepakket opvragen via school of door een mail te sturen naar TSO De Bouwhof.