Sfeervol, persoonlijk en duidelijk

Basisschool de Bouwhof is volop in ontwikkeling om het onderwijs van de toekomst vorm te geven. In het hart van de school bevindt zich het mediaplein. Hier kunnen de kinderen hun opdrachten met behulp van zowel gedrukte als digitale media uitwerken en informatie verzamelen. “Wereldwijs leren in een multimediale omgeving’ noemt de school het graag.

De komende jaren zal naast klassikaal onderwijs flink ingezet gaan worden op het persoonlijk leren, wat met behulp van tablets vorm gegeven gaat worden. Leerlingen krijgen verwerkingsstof op maat aangeboden. Leer- en werkboeken zullen steeds minder gebruikt gaan worden; het is zelfs niet ondenkbaar dat ze op den duur helemaal verdwijnen.

Engelse les is er voor alle kinderen. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden thematisch aangeboden. In de Bouwhof is een CODA school- en buurtbibliotheek gevestigd. Daardoor kan de school onbeperkt beschikken over de meest actuele collectie kinderliteratuur en informatieve media.

 

Identiteit

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die onze identiteit respecteert is van harte welkom!

Engels vanaf groep 1

Een voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met de Engelse taal.

 

MAM's Minicollege

MAM’s Kinderopvang biedt bij PCBO Bouwhof een Mini College aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijd zitten in een belangrijke leeftijdsfase, zij hebben meer behoefte aan spanning, uitdaging en willen hun leefwereld groter maken.

Het Mini College geeft de peuters een omgeving waarin ze spelenderwijs met meer uitdaging zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en hun talent kunnen ontdekken. In samenwerking met de school bieden we ze de gelegenheid om te oefenen en samen rustig te laten wennen aan de onderbouw. Onze MAM’s Specialist gaat mee en bereidt ze zo voor op het klaslokaal, het dagritme, de leerkracht en de manier van werken op de basisschool. Een MAM’s Specialist bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn “spelend leren en lerend spelen”.