Sfeervol, persoonlijk en duidelijk

Basisschool de Bouwhof is volop in ontwikkeling om het onderwijs van de toekomst vorm te geven. In het hart van de school bevindt zich het mediaplein. Hier kunnen de kinderen hun opdrachten met behulp van zowel gedrukte als digitale media uitwerken en informatie verzamelen. “Wereldwijs leren in een multimediale omgeving’ noemt de school het graag.

De komende jaren zal naast klassikaal onderwijs flink ingezet gaan worden op het persoonlijk leren, wat met behulp van tablets vorm gegeven gaat worden. Leerlingen krijgen verwerkingsstof op maat aangeboden. Leer- en werkboeken zullen steeds minder gebruikt gaan worden; het is zelfs niet ondenkbaar dat ze op den duur helemaal verdwijnen.

Engelse les is er voor alle kinderen. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden thematisch aangeboden. In de Bouwhof is een CODA school- en buurtbibliotheek gevestigd. Daardoor kan de school onbeperkt beschikken over de meest actuele collectie kinderliteratuur en informatieve media.

 

Peutergroep De Bouwhof

In onze school is een speciaal voor peuters ingerichte ruimte waar de opvang voor deze peuters plaatsvindt. De pedagogisch medewerkers stellen in samenwerking met school een uitdagend aanbod samen en bevorderen daarmee de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind naar het basisonderwijs.

Dit kan bijvoorbeeld door het af en toe meelopen met groep 1 of het gezamenlijk buiten spelen. Zo kan alvast kennisgemaakt worden met de juf en de kinderen uit groep 1. Tevens wordt gewerkt met thema's en een vast dagritme/activiteitenkaarten waar groep 1 zich ook mee bezighoudt.

Dit alles afgestemd op de leeftijd, vaardigheden en behoeften van het kind.

 

Nieuws

 • 25-10-2016

  We zijn ingeloot voor 20 weken gratis groenten en fruit

  EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. We zijn hiervoor ingeloot en ontvangen vanaf 7 november 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen. Dat betekent dat we drie stuks groente/fruit per leerling per week krijgen. Tijdens de 20 weken schoolfruit maken we tevens gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.

  Lees meer
 • 25-10-2016

  Nieuwe eindtoets voor groep 8

  De PCBO scholen stoppen met de Cito-toets en stappen over op de IEP-toets. Deze wordt dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2017 voor het eerst afgenomen.

  Deze nieuwe toets geeft samen met de bijbehorende advieswijzer een compleet beeld van de talenten, vaardigheden en eigenschappen van een leerling. De IEP Advieswijzer brengt de leerling als geheel in kaart, terwijl de IEP Eindtoets de wettelijk verplichte uitspraak doet over het referentieniveau van taal en rekenen van een leerling en een schooladvies geeft dat daar op gebaseerd is. De IEP toetsen en instrumenten vergelijken kinderen niet met elkaar, maar alleen ten opzichte van hun persoonlijke leerlijn.

  Lees meer

Identiteit

Wij willen samen met de kinderen praten over het woord van God en de dag met gebed beginnen en ook weer afsluiten. Hiervoor wordt de methode Trefwoord gebruikt.

Engels vanaf groep 1

Een voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met de Engelse taal.