Sfeervol, persoonlijk en duidelijk

Basisschool de Bouwhof is volop in ontwikkeling om het onderwijs van de toekomst vorm te geven. In het hart van de school bevindt zich het mediaplein. Hier kunnen de kinderen hun opdrachten met behulp van zowel gedrukte als digitale media uitwerken en informatie verzamelen. “Wereldwijs leren in een multimediale omgeving’ noemt de school het graag.

De komende jaren zal naast klassikaal onderwijs flink ingezet gaan worden op het persoonlijk leren, wat met behulp van tablets vorm gegeven gaat worden. Leerlingen krijgen verwerkingsstof op maat aangeboden. Leer- en werkboeken zullen steeds minder gebruikt gaan worden; het is zelfs niet ondenkbaar dat ze op den duur helemaal verdwijnen.

Engelse les is er voor alle kinderen. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden thematisch aangeboden. In de Bouwhof is een CODA school- en buurtbibliotheek gevestigd. Daardoor kan de school onbeperkt beschikken over de meest actuele collectie kinderliteratuur en informatieve media.

 

Identiteit

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die onze identiteit respecteert is van harte welkom!

Engels vanaf groep 1

Een voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met de Engelse taal.

 

Peutergroep De Bouwhof

In onze school is een speciaal voor peuters ingerichte ruimte waar de opvang voor deze peuters plaatsvindt. De pedagogisch medewerkers stellen in samenwerking met school een uitdagend aanbod samen en bevorderen daarmee de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind naar het basisonderwijs.

Dit kan bijvoorbeeld door het af en toe meelopen met groep 1 of het gezamenlijk buiten spelen. Zo kan alvast kennisgemaakt worden met de juf en de kinderen uit groep 1. Tevens wordt gewerkt met thema's en een vast dagritme/activiteitenkaarten waar groep 1 zich ook mee bezighoudt.

Dit alles afgestemd op de leeftijd, vaardigheden en behoeften van het kind.